Přejít k hlavnímu obsahu

Výrazy, termíny a zkratky v těhotenství

Ukončení či přerušení těhotenství. Jedná se o zánik miminka (v embryonálním či fetálním stádiu) dříve, než je schopno přežít mimo dělohu: obvykle do konce 19. týdne gravidity. K této komplikaci může dojít samovolně, kdy se jedná o tzv. spontánní (samovolný) potrat. Aborci lze vyvolat také uměle, pomocí lékařských či terapeutických metod.

abortus = potrat

Těhotenství.cz

Komplikace v těhotenství, při níž dochází k předčasnému odloučení placenty od děložní stěny. Nejvyšší incidence se eviduje mezi 20. týdnem gravidity a porodem. Jedná se o životu nebezpečný stav pro rodičku i plod.

Abrupce placenty = Část placenty, která se odloučí ke konci těhotenství od stěny dělohy a může způsobit krvácení.

Překyselení organismu čili nadbytečná koncentrace kyselin v krvi (plodu).

AFI = Amniotic Fluid index, index plodové vody. Vyšetření, při kterém se provádí zjištění celkového množství plodové vody. V ČR se neprovádí.

Těhotenství.cz

AIDS = syndrom získaného selhání imunity

Těhotenství.cz

AIMS je kanadský standardizovaný test, který je zaměřen na hrubou motoriku od narození do 18. měsíce věku.  AIMS testuje dítě ve čtyřech polohách: v leže na zádech, na břiše, v sedě a ve stoje. Základem je, že se při testu nechává dítě přirozeně projevit. Hodnotit se může jak dítě zdravé, tak i předčasně narozené, u kterého se dá předpokládat opožděný vývoj.

Těhotenství.cz

Aktivní porod = Způsob porodu, ke kterému patří vzpřímená poloha rodičky, rodička se také může pohybovat.

Označuje typ porodu, který probíhá v porodnici pod dozorem lékařů, jenž mohou usměrňovat jeho průběh a reagovat na případné komplikace.

akutní = probíhající rychle

Těhotenství.cz

Albumin = jeden z proteinů krevní plazmy, tvoří 60 % všech plazmatických bílkovin. Nadměrná přítomnost albuminu může poukazovat na špatnou funkci ledvin.

Těhotenství.cz

alfa - fetoprotein = Bílkovina, která je vytvářena plodem. Dostává se do krevního oběhu matky.
Vysoká hladina může znamenat:
- defekt nervové trubice plodu - Downův syndrom nebo spina bifida
- vícečetné těhotenství

Látka, kterou miminko přirozeně produkuje během svého nitroděložního růstu. Vysokou hladinu této bílkoviny lze naměřit v plodové vodě. Nadměrná koncentrace AFP v krevním řečišti těhotné ženy indikuje u plodu přítomnost defektů neurální trubice (NTD), Downova syndromu či rozštěpu páteře.
Vyšetření krve měřící hladinu tzv. alfa-fetoproteinu v krevním oběhu matky. Abnormální hodnota může indikovat vady mozku či míchy, zvýšené riziko Downova syndromu, přítomnost dvojčat či nesprávně vypočítaný termín porodu.
Zkratka pro Apparently Life-Threatening Event (náhlá událost ohrožující život). Jedná se o velice nebezpečný stav, kdy u miminka zcela neočekávaně dochází k zástavě dechu. Dušení doprovází zblednutí kůže, ochabnutí svalového tonusu, případně i dávení či pocení. Nejvyšší incidenci lze zaznamenat u kojenců od dvou do čtyř měsíců věku.
Náhlé vynechání pravidelného menstruačního cyklu.
Organické sloučeniny, které slouží jako stavební kameny pro vyvíjející se embryo a plod.
Odběr plodové vody. Prenatálně diagnostický výkon, prováděný obvykle ambulantně. Podstatou testu je diagnóza pohlaví miminka, chromozomálních anomálií typu Downův syndrom či dědičných poruch, jako je Tay Sachsova choroba. Vyšetření také může potvrdit přítomnost onemocnění známého jako rozštěp páteře, při němž dochází k vývojovým vadám mozku či páteře. K napíchnutí plodové vody se obvykle přistupuje v období mezi 16. až 21. týdnem těhotenství. Alternativu k aminocentéze představuje biopsie choriových klků.